Voorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van bullseyebbq.com/be (de "Website"). Lees de volgende informatie zorgvuldig door:

1.

 

Gebruik

  

 

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u akkoord gaat om deze website te gebruiken en u bent gebonden door deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden'). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot de Website, behalve wanneer er afzonderlijke voorwaarden gelden die relevant zijn voor bepaalde delen van deze website zoals aangegeven op de betreffende webpagina en moeten worden gelezen in samenhang met het Privacy Beleid. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

2.

 

Definities

  

 

Voor de duidelijkheid zijn "wij", "ons", "onze" en "onszelf" in deze voorwaarden verwijzingen naar de HJ Heinz Belgium NV/SA of de Kraft Heinz-groep van bedrijven, inclusief HJ Heinz Frozen & Chilled Foods Limited, Lea & Perrins Limited en HP Foods Limited ("Heinz") en de merken die door deze bedrijven op de markt worden gebracht omvatten, onder andere Bull's Eye, Kraft, Heinz, Weight Watchers van Heinz, HP en Lea & Perrins.

3.

 

Toegang

  

 

Tenzij anders aangegeven, zijn de materialen op deze website uitsluitend gericht op gebruikers die deze website bezoeken vanuit Nederland en die deze voorwaarden uitdrukkelijk hebben aanvaard. Wij verklaren niet dat enige informatie op deze website relevant of geschikt is voor gebruik in andere territoria. We verklaren niet dat een product waarnaar wordt verwezen op deze website beschikbaar is in een gebied buiten Nederland en nemen geen verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat wordt gesteld in deze informatie.

4.

 

Doel

  

 

Deze website is bedoeld als een handig hulpmiddel bij het verwijzen naar informatie over Bull's Eye en de Bull’s Eye producten.

5.

 

Inhoud

5.1

 

Bull’s Eye Inhoud

  

 

Al het materiaal inclusief de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, audio/visuele bestanden of andere materialen op deze door ons gemaakte website (samen "Bull's Eye inhoud") blijft eigendom van ons of onze gelieerde bedrijven (of wanneer er een licentie is gegeven aan Bull's Eye, de Licentiegever) en is onderworpen aan copyright. Alle handelsmerken, namen, logo's en andere intellectuele eigendomsrechten die bestaan in de Bull's Eye-inhoud zijn ook eigendom van ons of onze gelieerde bedrijven. Elke wijziging, verzending, huur, kopie (anders dan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik) hergebruik of anderszins gebruik van de inhoud van deze website voor publieke of commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

5.2

 

Door gebruikers gegeneerde inhoud

5.2.1

 

Wij beweren niet de eigendomsrechten te hebben van een tekst, afbeelding, grafische afbeelding, audio/visueel bestand of andere materialen op deze door u gecreëerde website (gezamenlijk "door gebruikers gegenereerde inhoud") wordt ingediend, weergegeven of gepost op een gedeelte van de website. U blijft eigenaar van de gebruiker gegenereerde inhoud afhankelijk van uw toestemming om een dergelijke royalty-vrije, niet exclusieve licentie (de "licentie") te uploaden, op te slaan, te gebruiken, aan te passen, weer te geven, te kopiëren en het verspreiden van de door gebruikers gegenereerde inhoud. De licentie eindigt wanneer u zich afmeldt voor deze website of wanneer uw toegang tot deze website wordt beëindigd op grond van clausule 11 hieronder (afhankelijk van wat zich eerder voordoet), mits u erkent dat ondanks wij redelijke inspanningen zullen leveren om door gebruikers gegenereerde inhoud van deze website te verwijderen, dit misschien niet mogelijk is door technische redenen.

5.2.2

 

Met betrekking tot door gebruikers gegenereerde inhoud die is ingediend, weergegeven, gepost of verzonden via deze website, verklaart en garandeert u dat:

  

 

(i)

U de maker of geautoriseerde gebruiker bent van dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud; en

  

 

(ii)

U als enige verantwoordelijk bent voor de door gebruikers gegenereerde inhoud die u verzendt, uploadt, plaatst, weergeeft of verzendt deze website; en

  

 

(iii)

de indiening, weergave, plaatsing of verzending van de gebruiker gegenereerde inhoud niet in strijd is met de toegepaste wetgeving in Nederland of elders, inclusief, maar niet beperkt tot, gegevensbescherming en privacywetten, intellectuele eigendomsrechten, en alle relevante wetten die van toepassing zijn op het uploaden, opslag, gebruik en overdracht van dergelijke door gebruikers gegenereerd inhoud in elektronische of andere media; en

  

 

(iv)

met betrekking tot door gebruikers gegenereerde inhoud die een afbeelding bevat waarin een kind jonger dan 18 jaar verschijnt, jij de ouder of wettelijke voogd van het kind bent of voorafgaand schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd van het kind te hebben verkregen om die afbeelding in te dienen, te uploaden, te posten, weer te geven of te verzenden op of van deze website.

5.2.3

 

Het controleren van inhoud

  

 

Hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, kunnen we van tijd tot tijd de inhoud van alle discussies, prikborden, chatrooms, tweets, afbeeldingen, foto’s en alle andere berichten of materialen die via deze website worden geüpload en/of verzonden controleren. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor fouten, gebreken, onnauwkeurigheden, leugens, smaad, laster, godslastering, pornografische teksten of afbeeldingen die zijn opgenomen in, geüpload naar of gecommuniceerd worden via deze website.

5.2.4

 

Aanstootgevende inhoud

  

 

(i)

Als u op de hoogte bent van inhoud die is opgenomen in, geüpload wordt op of gecommuniceerd wordt via deze website die niet voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in clausule 5.2.3 hierboven of in strijd is met enige andere voorwaarden of naar uw mening beledigend is, klik dan op de link "Ongepaste inhoud" op de startpagina van deze website en geef ons alle details van de ongepaste inhoud. Wanneer we bij het beoordelen van uw klacht het ermee eens zijn dat de inhoud ongepast is, zullen we deze binnen 2 werkdagen verwijderen van deze website.

  

 

(ii)

We kunnen weigeren door gebruikers gegenereerde inhoud te uploaden, op te slaan, te posten, weer te geven, te voorzien van toegang of te verzenden wanneer deze naar eigen mening ongepast, aanstootgevend, illegaal of op een andere manier schadelijk is of kan zijn voor de reputatie van ons of de persoonlijke veiligheid van een persoon (ongeacht hun leeftijd). We nemen geen verantwoordelijkheid voor het controleren van inhoud die later ongepast, aanstootgevend, aanstootgevend of illegaal kan worden gevonden.

5.3

 

Verboden inhoud

  

 

Het volgende is een lijst met inhoud die niet mag worden geüpload, opgeslagen, geplaatst, weergegeven, geopend of verzonden op, in of vanaf deze website:

  

 

(i)

ongepaste, aanstootgevende, beledigende, obscene of illegale door gebruikers gegenereerde inhoud;

  

 

(ii)

door gebruikers gegenereerde inhoud die pornografische materialen, op een suggestieve manier seksuele materialen, of materialen waarbij een persoon seksueel wordt misbruikt bevatten of die een link bevatten naar een volwassen website;

  

 

(iii)

door gebruikers gegenereerde inhoud die vraagt naar of berichten plaatst met persoonlijke informatie die in strijd is met gegevensbescherming en privacywetten;

  

 

(iv)

door gebruikers gegenereerde inhoud die audiovisuele materialen bevatten zoals foto's of afbeeldingen van een ander persoon die u hebt gepost zonder de toestemming van de persoon (of als die persoon niet uw kind is en is onder de 18 jaar, zonder de toestemming van zijn/haar ouder of wettelijk voogd) om op deze website te uploaden

  

 

(v)

door gebruikers gegenereerde inhoud die informatie bevat die de gebruiker uploadt, terwijl hij/zij weet dat deze niet waar of misleidend is of pleit voor illegale activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot materialen van gedrag dat beledigend, bedreigend, of lasterlijk is;

  

 

(vi)

door gebruikers gegenereerde inhoud die een niet-geautoriseerde kopie van een auteursrechtelijk werk bevat, inclusief maar niet beperkt tot illegaal gekopieerd audiovisueel materiaal

  

 

(vii)

andere intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals alle door gebruikers gegenereerde inhoud waarbij ongevraagde e-mails, junk mail of spam worden verstuurd.

6.

 

Sites van derden

 

  

 

Deze website kan links naar sites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden en u wordt geadviseerd om de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van die sites en elk privacy beleid te lezen voor het gebruiken van deze websites van derden of het verstrekken van persoonlijke informatie aan hen. Het gebruik van deze websites van derden is voor uw eigen risico.

7.

 

Beperkingen van aansprakelijkheid

7.1

 

Hoewel we hebben gewerkt om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken, zullen we niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade van een persoon die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website (of enig onvermogen om het te gebruiken) of van enige informatie op deze website als dat verlies:

  

 

(i)

niet redelijkerwijs te voorzien was door u en ons op het moment dat u voor het eerst de website bezoekt.

  

 

(ii)

neerkomt op elk zakelijk of commercieel verlies; of

  

 

(iii)

resulteert van uw gebruik van de website anders dan in overeenstemming met deze voorwaarden of de standaard van een willekeurige partij anders dan ons; of

  

 

(iv)

Resulteert van acties buiten onze redelijke controle.

7.2

 

We kunnen niet garanderen dat deze website op enig moment voor u beschikbaar zal zijn en accepteren geen verantwoordelijkheid tegenover u als de website van tijd tot tijd niet beschikbaar is. Deze website, inclusief de informatie en materiaal dat het bevat, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Toegang tot alles of een deel van de website kan zonder kennisgeving worden opgeschort

7.3

 

Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor het overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid of voor fraude

7.4

 

Het is niet de bedoeling dat algemene informatie over gezondheid op deze website wordt gebruikt voor diagnostische of behandelingsdoeleinden. Raadpleeg voor meer informatie uw arts of zorgverlener eventueel medisch advies.

8

 

Vergoeding

  

 

U stemt ermee in om ons, onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hun respectieve te indekken, en onder andere eigenaren, functionarissen, managers, leden, agenten en werknemers zijn vrij van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of eis inclusief redelijke advocatenkosten gemaakt door een derde verschuldigd aan of voortvloeiend uit enig gebruik van deze website wanneer deze in strijd is met de voorwaarden of, met betrekking tot een door gebruikers gegenereerde inhoud, elke inbreuk op uw verklaringen en/of garanties of andere toepasselijke wetten in Nederland of elders.

9

 

Gegevens overdracht

  

 

(i)

U kunt ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken over uzelf tijdens het gebruik van deze website. Door dit te doen, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken. Alle informatie die wordt verzameld in verband met uw gebruik van deze website kan worden verwerkt en opgeslagen in elk land waarin wij zijn aangesloten of dochterondernemingen hebben die faciliteiten onderhouden. De informatie die u verstrekt, wordt alleen gebruikt door de Kraft Heinz-groep van bedrijven en zal niet worden verkocht aan derden. De informatie zal niet worden gebruikt voor directe marketing of voor ongevraagde communicatie, tenzij u ons hiervoor toestemming geeft. We kunnen de gegevens ook gebruiken voor directe marketingdoeleinden. Het kan ook intern door ons worden gebruikt om de functie van onze websites en de behoeften van onze klanten te beoordelen.

  

 

(ii)

Het overmaken van uw persoonlijke gegevens naar het buitenland. Uw persoonlijke informatie kan buiten het Europees Economische gebied worden verwerkt in landen die niet dezelfde normen voor bescherming van persoonlijke informatie als Nederland hebben. Als uw persoonlijke informatie buiten het Europees Economische gebied wordt verwerkt, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie adequaat wordt beschermd zoals vereist door de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

10.

 

Vertrouwelijkheid

  

 

Alle communicatie of al het materiaal dat u ons via deze website of anderszins via internet verzendt, zal als niet-vertrouwelijk worden behandeld, tenzij deze communicatie of dat materiaal persoonlijke informatie bevat, die wij zullen gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid. Alle communicatie en ander materiaal dat u naar ons verzendt, is en blijft ons eigendom en door dit hier naartoe te sturen stemt u ermee in dat we het mogen gebruiken voor welk doel dan ook, zonder dat wij hiervoor enige compensatie aan u verschuldigd zijn.

11.

 

Beëindiging

  

 

Als u een van de bovenstaande voorwaarden schendt, heeft Bull's Eye (naar eigen goeddunken) het recht om te voorkomen dat u toegang krijgt tot de gehele website of een deel van deze website. Hoewel we zullen proberen u op de hoogte te stellen van de redenen voor het nemen van dergelijke acties, zijn wij niet verplicht om dit te doen.

  

 

  

  

  

  

           

© HJ Heinz Belgium NV/SA. Alle rechten voorbehouden.